O Nas

N O W A  N A D Z I E J A –  bezpartyjna inicjatywa społeczna, której misją jest doprowadzić do porozumienia jak największej liczby Demokratycznych Partii Opozycyjnych w celu utworzenia jak najszerszej wspólnej Koalicji Wyborczej w wyborach samorządowych , europejskich , parlamentarnych i prezydenckich.

Cele:

 1. Zwiększyć udział społeczeństwa w życiu politycznym kraju poprzez rozbudowę kapitału społecznego zaangażowanego w budowę politycznego społeczeństwa obywatelskiego. Zwiększać zaangażowanie społeczne wyrażające się udziałem i znacznym zwiększeniem frekwencji w wyborach samorządowych, europejskich, parlamentarnych i prezydenckich.
 2. Zbierać i ogniskować oczekiwania obywateli kierowane do porozumienia partii opozycyjnych w celu wypracowania wspólnego programu wyborczego Koalicji, zgodnego z oczekiwaniami społecznymi.
 3. Dążyć do wypracowania przez porozumienie partii opozycyjnych wspólnego programu rządzenia po wygranych wyborach parlamentarnych. Programu, który da NOWĄ NADZIEJE dla Polski i jej obywateli.
 4. Zachęcać i mobilizować wszystkie ruchy społeczne, fundacje, organizacje lokalne, stowarzyszenia gospodarcze oraz środowiskowe kontestujące obecną sytuację do poparcia porozumienia partii opozycyjnych oraz poparcia i demonstrowania za wizją i programem nowego rządu.

 

Sposoby realizacji celów:

 1. Zbierać podpisy pod poparciem IDEI porozumienia partii opozycyjnych z wykorzystania elektronicznych środków komunikacji na platformie AVAAZ.
 2. Uruchomienie bloga dla wymiany myśli i publikacji na temat budowy porozumienia partii opozycyjnych.
 3. Uruchomienie Internetowej Platformy zgłaszania przez obywateli konkretnych postulatów, wniosków, propozycji rozwiązań będących wsparciem dla budowy wizji i programu wyborczego KKW.
 4. Prowadzenie Kampanii celowych i wizerunkowych na rzecz zwiększenia frekwencji w wyborach samorządowych, europejskich, parlamentarnych oraz prezydenckich.
 5. Budowa terenowych (gminnych, powiatowych, dzielnicowych, wojewódzkich) struktur inicjatywy społecznej Nowa Nadzieja z wykorzystaniem cyfrowych kanałów komunikacji.
 6. Organizacja legalnych wieców i demonstracji poparcia dla programu wyborczego Porozumienia Partii Pozycyjnych.
 7. Organizacja spotkań z kandydatami na europosłów, posłów i senatorów w ich okręgach wyborczych.
 8. Budowa porozumienia i wspólne działanie ze wszystkimi stowarzyszeniami społecznymi i gospodarczymi, fundacjami, inicjatywami lokalnymi i ogólnopolskimi w celu organizowania wspólnego frontu zmierzającego do odnowy życia politycznego w naszym kraju.
 9. Budowa i organizowanie porozumienia organizacji pozarządowych w celu wsparci merytorycznego dla opracowania wspólnego Programu Wyborczego Porozumienia Opozycyjnych Partii Opozycyjnych dla wszystkich istotnych obszarów życia społecznego i gospodarczego

           

Nie pytaj, co Polska może zrobić dla Ciebie? Zapytaj, co TY możesz zrobić dla Polski?

 1. Podpisz PETYCJĘ w sprawie porozumienia Partii Opozycyjnych
 2. Idź na wybory, namawiaj innych do wzięcia udziału w wyborach.
 3. Zaangażuj się w kontrole prawidłowości przeprowadzenia wyborów, zgłoś się na członka komisji wyborczej, męża zaufania obserwującego prace komisji lub obserwatora wyborczego. 
 4. Zgłoś akces do naszej Inicjatywy (przez zakładkę KONTAKT) i zaangażuj się lokalnie w kampanie pro-frekwencyjną.   

Zapraszamy